• INVAZIVNE VRSTE
  • Institut 1961. - 2011. (MONOGRAFIJA)
  • Monografija alohtonih vrsta juznog Jadrana

MarCons sastanak održan u Zagrebu

Institut za biologiju mora univerziteta Crne Gore od juna 2016.g. učestvuje u  projektu “Poboljšanje zaštite mora u evropskim i okolnim morima”- MarCons (http://www.marcons-cost.eu/) koji se finansira kao COST (Evropska saradnja u nauci i tehnologiji) aktivnost. Protekla dva dana (13.-14. Oktobar) je u Zagrebu održan sastanak i organizacija početka rada u 5 radnih grupa. Cilj ovog projekta je da poveže aktivnosti iz oblasti nauke i planiranja zaštite životne sredine sa donosiocima odluka, te da na taj način doprinese boljem očuvanju, tj. manjim gubicima u biodiverzitetu evropskih mora do 2020. godine.

Biodiverzitet mora Evrope je pod velikim pritiscima zbog intenziteta i kumulativnog efekta različitih ljudskih aktivnosti, tako da je degradiranje morskih ekosistema intenzivnije od kopnenih, a njegovo obnavljanje je znatno komplikovanije i skuplje. Iako je na raznim političkim nivoima postavljen cilj da se do 2020.g. donesu mjere i sprovedu aktivnosti u cilju očuvanja biodiverziteta i funkcionalnosti ekosistema, na žalost nema znakova da se značajne aktivnosti dešavaju u tom smjeru. Osim „uobičajenih“ problema u očuvanju biodiverziteta ovaj problem dodatno otežavaju klimatske promjene i unesene tj. invazivne vrste koje izazivaju dodatne, uglavnom negativne, lančane posledice.

Read more...

Evropska sedmica regija i gradova EWRC

Predstavnici Instituta za biologiju mora iz Kotora prisustvovali  su Evropskoj sedmici regija i gradova (European week of regions and cities, EWRC 2016) koja je održana od 10. do 13. oktobra u Briselu.

U okviru Evropske sedmice regija i gradova, u prvom dijelu u organizaciji italijanske regije „Marche“ održan je sastanak na temu ilustracije rezultata i studije izvodljivosti u okviru projekta ADRIATIC+ u cilju podizanja svijesti o važnosti Jadranskog mora. Na konferenciji su predstavljena najvažnija iskustva i praksa na temu marinskog i obalnog menadžmenta u Jadranskoj regiji kroz kapitalizacione procese rezultata pet projekata (NETCET, SHERE, HAZADR, DEFISHGEAR, BALMAS) koji su finansirani u okviru prekogranične saradnje EU programa (IPA ADRIATIC CPC 2007-2013).

Read more...

IPA ADRIATIC 4 PILLARS projekat

4pillars

U Institutu za biologiju mora u toku je realizacija IPA Adriatic projekta  „Promovisanje sistema upravljanja na različitim nivoima u skladu sa Strategijom Jadransko Jonske Regije – EUSAIR – 4PILLARS“ “4 PILLARS”. Ukupan budžet projekta je 1.112.455,00 €, od čega je Institutu za biologiju mora na raspolaganju oko 75.000,00€.

Sastanak upravnog odbora projekta održan je u Anconi (Italija) u periodu od 01-02.09. tekuće godine. Sastanku su prisustvovali predstavnici Instituta za biologiju mora, zajedno sa kolegama iz Italije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Albanije. Tokom sastanka dogovorene su planirane aktivnosti koje se odnose na izradu Studije izvodljivosti koja će predstavljati jedan otvoren sistem i omogućiti automatsku razmjenu i upotrebu podataka i rezultata dobijenih realizacijom nekoliko IPA projekata koji su imali za cilj zaštitu i unaprijeđenje Jadranskog mora.

Read more...

Istraživanje u okviru MEDITS programa

Institut za biologiju mora u okviru MEDITS programa je i ove godine odradio istraživanja i procjenu biomase demerzalnih vrsta riba, rakova i glavonožaca, kao i sastav bentosnih zajednica i količine otpada u okviru teritorijalnog mora Crne Gore i epikontinentalnog pojasa na ukupnoj povrsini od oko 5000 km2.

Istraživanje je obavljeno u period od 31. 07. do 02.08.2016. godine sa ribarskim brodom “Pasquale e Cristina”,  koristeći specijalno dizajniranu pridnenu mrežu, koju koriste sve zemlje na Mediteranu u okviru MEDITS programa.

Read more...

4PILLARS - Promovisanje sistema upravljanja na različitim nivoima u skladu sa Strategijom Jadransko Jonske Regije – EUSAIR

4 PILLARS je projekat koji se finansira kroz IPA Jadranski program prekogranične saradnje. Projekat se realizuje u sklopu prioriteta 1. Ekonomska, socijalna i institucionalna saradnja, a u okviru mjere 1.4 – Institucionalna saradnja.

Vodeći partner u projektu je Molise Region iz Italije, dok je partneri u Crnoj Gori Univerzitet Crne Gore - Institut za biologiju mora iz Kotora. U projektu učestvuje ukupno 10 partnerskih i 2 pridružene institucije iz Italije, Grčke, Albanije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Francuske i Crne Gore:

  1. Regija Epirus – Regionalna jedinica Thesprotia, Grčka
  2. Regija Marche – Odjeljenje za produktivne aktivnosti, radnu snagu, turizam, kulturu i internacionalizaciju, Italija
  3. Regionalni savjet Shkoder, Albanija
  4. Istarska županija, Hrvatska
  5. Dubrovačko – neretvanska županija, Hrvatska
  6. Fakultet za saobraćaj i komunikacije - Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
  7. Regija Emilia Romagna – Odjeljenje za trgovinu i turizam – Generalni direktorat za znanje, radnu snagu i preduzetničku ekonomiju, Italija
  8. Nacionalni institut za biologiju (NIB) – Morska biološka stanica, Slovenija

Read more...

PINNA NOBILIS

Početkom februara 2016. godine, predstavnici Instituta za biologiju mora Kotor, Univerziteta Crne Gore, Dr Danijela Joksimović i Rajko Martinović boravili su u Španiji radi potpisivanja sporazuma o saradnji i planiranja aktivnosti na projektu „Proučavanje, zaštita i mogući uzgoj školjke palasture (Pinna nobilis) u Bokokotorskom zalivu”. Sporazum su u ime Katoličkog Univerziteta u Valensiji potpisali Dr. Jose Tena Medialdea, dekan Veterinarskog fakulteta i fakulteta eksperimentalnih nauka ujedno i direktor Instituta za eksperimentalna istraživanja iz Valensije, u ime Instituta „Paul Ricard“ Dr. Nardo Vicente, naučni direktor Instituta za oceaonografska istraživanja iz Embieze u Francuskoj i u ime Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore, rektor prof. Radmila Vojvodić. U periodu od 25-29. juna, gosti Instituta za biologiju mora bili su Dr Jose Tena Medialdea, Dr Nardo Vicente, Dr Hose Rafael Garsija March i tom prilikom u Institutu je održana promocija projekta. Sastanku su prisustvovali Milica Perišić iz fondacije Petrović -Njegoš  kao i Ivana Stojanović, predstavnik Ministarstva održivog razvoja i turizma. Dr Danijela Joksimović se posebno zahvalila fondaciji Petrović Njegoš i njegovom veličanstvu Princu Nikoli Petrović II kao i Ministartvu održivog razvoja i turizma, koji su od početka pa do finalne realizacije davali punu podršku. Projekat se finansira iz donacije Princa Alberta II iz Monaka.

Read more...

'ADRIATIC +' sastanak

Prvi sastanak projektnih partnera u okviru IPA projekta „Adriatic +" koji se finansira iz sredstava Jadranskog programa prekogranične saradnje održan je 14.6.2016. godine u hotelu „Cattaro" u Starom gradu. Adriatic je projekat koji kapitalizuje rezultate pet projekata: NETCET (zaštita morskih sisara i kornjača), DEFISGHEAR (problem napuštenih ribarskih alata i otpada u moru), BALMAS (prenos toksičnih organizama preko balasnih voda brodova), HAZADR (prevencija zagađenja mora naftom i uljem sa brodova) i SHAPE (obalni menadžment na Jadranskom području). 10 partnera se okupilo da sagleda postignute rezultate i napravi novu strategiju. Cilj je da se napravi jedan sistem odlučivanja u kome će političari, menadžment, institucije, ministarstva, svi koji odlučuju i koji imaju uticaj na odluke u domenu životne sredine, moći lakše da prave odluke donesu u cilju zaštite morskog ekosistema i uopšte stanja Jadranskog mora kao zajedničkog i najvažnijeg resursa.

Read more...

FISEC 16 - DRUGA MEĐUNARODNA NAUČNA STUDENTSKA KONFERENCIJA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Obavjestavamo zainteresovane da će se druga međunarodna studentska konferencija FISEC 16, koja okuplja stručnjake iz prirodnih i društvenih nauka, održati u Beogradu u periodu od 18.-22.05.2016. Konferencija ima za cilj da promoviše multidisciplinarnost kao i da stvori jedinstvenu priliku za razmjenu i implementaciju naučnih dostignuća. Uz podršku mnogih fakulteta iz zemlje i regiona, naučni program obuhvata interaktivna predavanja studenata i eminentnih stručnjaka. U sklopu konferencije biće održane radionice koje će voditi eksperti sa iskustvom u primjeni naučnih dostignuća u privredi.

Program konferencije možete preuzeti sa LINK-a  (verzija na engleskom jeziku)

Biodiverzitet

Kontakt

P. Fah 69

85330 Kotor

Crna Gora

tel.: +382 (0)32 334 570

fax: +382 (0)32 334 570

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.ibmk.org

Joomla Templates by Joomla51.com