• INVAZIVNE VRSTE
  • Institut 1961. - 2011. (MONOGRAFIJA)
  • Monografija alohtonih vrsta juznog Jadrana

IPA ADRIATIC 4 PILLARS projekat

4pillars

U Institutu za biologiju mora u toku je realizacija IPA Adriatic projekta  „Promovisanje sistema upravljanja na različitim nivoima u skladu sa Strategijom Jadransko Jonske Regije – EUSAIR – 4PILLARS“ “4 PILLARS”. Ukupan budžet projekta je 1.112.455,00 €, od čega je Institutu za biologiju mora na raspolaganju oko 75.000,00€.

Sastanak upravnog odbora projekta održan je u Anconi (Italija) u periodu od 01-02.09. tekuće godine. Sastanku su prisustvovali predstavnici Instituta za biologiju mora, zajedno sa kolegama iz Italije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Albanije. Tokom sastanka dogovorene su planirane aktivnosti koje se odnose na izradu Studije izvodljivosti koja će predstavljati jedan otvoren sistem i omogućiti automatsku razmjenu i upotrebu podataka i rezultata dobijenih realizacijom nekoliko IPA projekata koji su imali za cilj zaštitu i unaprijeđenje Jadranskog mora.

Read more...

Istraživanje u okviru MEDITS programa

Institut za biologiju mora u okviru MEDITS programa je i ove godine odradio istraživanja i procjenu biomase demerzalnih vrsta riba, rakova i glavonožaca, kao i sastav bentosnih zajednica i količine otpada u okviru teritorijalnog mora Crne Gore i epikontinentalnog pojasa na ukupnoj povrsini od oko 5000 km2.

Istraživanje je obavljeno u period od 31. 07. do 02.08.2016. godine sa ribarskim brodom “Pasquale e Cristina”,  koristeći specijalno dizajniranu pridnenu mrežu, koju koriste sve zemlje na Mediteranu u okviru MEDITS programa.

Read more...

4PILLARS - Promovisanje sistema upravljanja na različitim nivoima u skladu sa Strategijom Jadransko Jonske Regije – EUSAIR

4 PILLARS je projekat koji se finansira kroz IPA Jadranski program prekogranične saradnje. Projekat se realizuje u sklopu prioriteta 1. Ekonomska, socijalna i institucionalna saradnja, a u okviru mjere 1.4 – Institucionalna saradnja.

Vodeći partner u projektu je Molise Region iz Italije, dok je partneri u Crnoj Gori Univerzitet Crne Gore - Institut za biologiju mora iz Kotora. U projektu učestvuje ukupno 10 partnerskih i 2 pridružene institucije iz Italije, Grčke, Albanije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Francuske i Crne Gore:

  1. Regija Epirus – Regionalna jedinica Thesprotia, Grčka
  2. Regija Marche – Odjeljenje za produktivne aktivnosti, radnu snagu, turizam, kulturu i internacionalizaciju, Italija
  3. Regionalni savjet Shkoder, Albanija
  4. Istarska županija, Hrvatska
  5. Dubrovačko – neretvanska županija, Hrvatska
  6. Fakultet za saobraćaj i komunikacije - Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
  7. Regija Emilia Romagna – Odjeljenje za trgovinu i turizam – Generalni direktorat za znanje, radnu snagu i preduzetničku ekonomiju, Italija
  8. Nacionalni institut za biologiju (NIB) – Morska biološka stanica, Slovenija

Read more...

PINNA NOBILIS

Početkom februara 2016. godine, predstavnici Instituta za biologiju mora Kotor, Univerziteta Crne Gore, Dr Danijela Joksimović i Rajko Martinović boravili su u Španiji radi potpisivanja sporazuma o saradnji i planiranja aktivnosti na projektu „Proučavanje, zaštita i mogući uzgoj školjke palasture (Pinna nobilis) u Bokokotorskom zalivu”. Sporazum su u ime Katoličkog Univerziteta u Valensiji potpisali Dr. Jose Tena Medialdea, dekan Veterinarskog fakulteta i fakulteta eksperimentalnih nauka ujedno i direktor Instituta za eksperimentalna istraživanja iz Valensije, u ime Instituta „Paul Ricard“ Dr. Nardo Vicente, naučni direktor Instituta za oceaonografska istraživanja iz Embieze u Francuskoj i u ime Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore, rektor prof. Radmila Vojvodić. U periodu od 25-29. juna, gosti Instituta za biologiju mora bili su Dr Jose Tena Medialdea, Dr Nardo Vicente, Dr Hose Rafael Garsija March i tom prilikom u Institutu je održana promocija projekta. Sastanku su prisustvovali Milica Perišić iz fondacije Petrović -Njegoš  kao i Ivana Stojanović, predstavnik Ministarstva održivog razvoja i turizma. Dr Danijela Joksimović se posebno zahvalila fondaciji Petrović Njegoš i njegovom veličanstvu Princu Nikoli Petrović II kao i Ministartvu održivog razvoja i turizma, koji su od početka pa do finalne realizacije davali punu podršku. Projekat se finansira iz donacije Princa Alberta II iz Monaka.

Read more...

'ADRIATIC +' sastanak

Prvi sastanak projektnih partnera u okviru IPA projekta „Adriatic +" koji se finansira iz sredstava Jadranskog programa prekogranične saradnje održan je 14.6.2016. godine u hotelu „Cattaro" u Starom gradu. Adriatic je projekat koji kapitalizuje rezultate pet projekata: NETCET (zaštita morskih sisara i kornjača), DEFISGHEAR (problem napuštenih ribarskih alata i otpada u moru), BALMAS (prenos toksičnih organizama preko balasnih voda brodova), HAZADR (prevencija zagađenja mora naftom i uljem sa brodova) i SHAPE (obalni menadžment na Jadranskom području). 10 partnera se okupilo da sagleda postignute rezultate i napravi novu strategiju. Cilj je da se napravi jedan sistem odlučivanja u kome će političari, menadžment, institucije, ministarstva, svi koji odlučuju i koji imaju uticaj na odluke u domenu životne sredine, moći lakše da prave odluke donesu u cilju zaštite morskog ekosistema i uopšte stanja Jadranskog mora kao zajedničkog i najvažnijeg resursa.

Read more...

FISEC 16 - DRUGA MEĐUNARODNA NAUČNA STUDENTSKA KONFERENCIJA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Obavjestavamo zainteresovane da će se druga međunarodna studentska konferencija FISEC 16, koja okuplja stručnjake iz prirodnih i društvenih nauka, održati u Beogradu u periodu od 18.-22.05.2016. Konferencija ima za cilj da promoviše multidisciplinarnost kao i da stvori jedinstvenu priliku za razmjenu i implementaciju naučnih dostignuća. Uz podršku mnogih fakulteta iz zemlje i regiona, naučni program obuhvata interaktivna predavanja studenata i eminentnih stručnjaka. U sklopu konferencije biće održane radionice koje će voditi eksperti sa iskustvom u primjeni naučnih dostignuća u privredi.

Program konferencije možete preuzeti sa LINK-a  (verzija na engleskom jeziku)

ODRŽAN TRENING O PRIKUPLJANJU INFORMACIJA O INVAZIVNIM, EGZOTIČNIM VRSTAMA RIBA I RAKOVA KOJI ULAZE U JADRANSKO MORE

U okviru FAO AdriaMed i IPA BALMAS projekta je u Institutu za biologiju mora u srijedu, 13.04.2016. godine održan kurs o invazivnim, egzotičnim vrstama riba i rakova koje ulaze u Jadransko more. Predavač je bio Ernesto Azzuro iz ISPRA Instituta, Livorno, Italija, uz saradnju sa prof.dr Jakovom Dulčićem i Brankom Dragićevićem iz splitskog Instituta za okeanografiju i ribarstvo. Kurs je bio namijenjen naučnim saradnicima Instituta za biologiju mora u cilju prikupljanja informacija o invazivnim vrstama uz korišćenje LEK metodologije (Local Ecological Knowledge) koja se zasniva na popunjavanju određenih upitnika u saradnji sa lokalnim ribarima, s obzirom da su oni najvažnija karika u otkrivanju prisutnosti tih vrsta u moru. Narednog dana, 14. 04. je u Rafailovićima održan praktični dio kursa gdje su se naučni saradnici Instituta za biologiju mora sastali sa ribarima iz Budve i Ulcinja sa kojima su vodili intezivan razgovor o vrstama koje su njima bila nepoznate do sada, o abundaciji tj. pojavljivanju tih vrsta u našem dijelu Jadrana kao i vrstama koje su već prisutne u Jadranu, koje su bile rijetke ali im se brojnost počela povećavati.

Read more...

XVII KOORDINACIONI KOMITET FAO ADRIAMED PROJEKTA U PORTOROŽU

U Portorožu se od 6. do 7. aprila održao XVII Kordinacioni Komitet FAO ADRIAMED Projekta (Naučna podrška razvoju odgovornog ribarstva na Jadranskom moru). Sve jadranske zemlje: Slovenija, Hrvatska, Crna Gora, Albanija i Italija su bile prisutne sa delegacijama. Komitet je mjesto gdje se podnosi Izvještaj o godišnjim aktivnostima projekta ( istraživanja resursa u okviru naučnuh ekspedicija na Jadranu, obuke, procjene stanja resursa).  Naravno, Komitet je mjesto gdje se predlaže i usvaja plan rada za sljedeći  dvanaestomjesečni period.

Delegacije svih zemalja, su izrazile zahvalnost na pomoći koju projekat pruža,  već 17 godina u svim aspektima sektora ribarstva. Posebno je pažnja usmjerena na Crnu Goru i Albaniju, zemlje sa malim sektorom ribarstva, a takođe zbog usaglašavanja i harmonizacije svih Zakonskih akata sa Zajedničkom politikom ribarstva Evropske Komisije.

Read more...

Biodiverzitet

Kontakt

P. Fah 69

85330 Kotor

Crna Gora

tel.: +382 (0)32 334 570

fax: +382 (0)32 334 570

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.ibmk.org

Joomla Templates by Joomla51.com